هرچی بخوای

شاید وقت آن رسیده که کمی

به خودمان اهمیت بدهیم 

وگرنه لابه لایه زندگی از بین می رویم

و هیچکس هم نمی فهمد

نظریادت نره

 


ادامه مطلب
+ ساعت توسط honey

 

 

+ ساعت توسط honey

روز دختر

+ ساعت توسط honey

+ ساعت توسط honey
پلاسما  یکی از چهار فاز اصلی ماده است. (سه فاز دیگر: جامد  مایع، گاز) پلاسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی از خود ارائه می‌دهد. واژه پلاسما به گاز یونیزه‌شده‌ای گفته می‌شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتم‌های  آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یونهای مثبت تبدیل شده باشند. یا به گاز به شدت یونیزه‌شده‌ای که تعداد الکترون‌های آزاد آن تقریباً برابر با تعداد یون‌های مثبت آن باشد، پلاسما گفته می‌شود.

.

نمونه ای از یک لامپ پلاسما

...............................................................................................

واسه من جالب بود اولین بار بود به گوشم میخورد دوست داشتین میتونیین خودتون اطلاعات بیشتری بدست بیارید و اینکه یه نفر به اسم گشنیز یه کامنت واسم گذاشته بدون آدرس وایمیل ،میخوام بدونم کیه ....

 

+ ساعت توسط honey

+ ساعت توسط honey
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ :
ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ،،، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ هنگام ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ : ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،،، ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ ،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ .ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ميمرد ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ .
.

.
ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛
ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،
دوست دارم خانوم حسود خونم 
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ...
..............................................................................
اگه بهتون سرنمیزنم چون وقت ندارم به پای بی معرفتی نزارین
 
+ ساعت توسط honey

 

دختری از گرین گیبلز

آنه! تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت...

وقتی روشنی چشم هایت، در پشت پرده های مه آلود اندوه پنهان بود؟

با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات...

از تنهایی معصومانه دست هایت...

آیا میدانی که در هجوم درد ها و غم هایت...

و در گیر و دار ملال آور دوران زندگی ات...

حقیقت زلالی دریاچه آب های نقره ای نهفته بود؟

آنه! اکنون آمده ام تا دست هایت را...

به پنجه ی طلایی خورشید دوستی بسپاری...

و در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآیی...

و اینک آنه!

شکفتن و سبز شدن در انتظار توست...

در انتظار توست...

+ ساعت توسط honey

مراقـــب بـــاش...!

وقتی سوار بر تاب زندگی شدی ...!!

دست روزگار هلت می دهد...!

ولی قرار نیست تو بیوفتی..!

اگر بـــــــی تــاب نباشــی و خودت را به آسمان گـــره زده باشی،اوج میگیری ..!!

به همین ســــادگی...!!

+ ساعت توسط honey

این روز ها اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده!

بدان مادرش فریبش داده خونه تکونی کرده!!

بدبخت فلک زده خسته وکوفته س،پس اذیتش نکن که بد میبینی ...!

+ ساعت توسط honey

انعطاف پذیر ترین چهره در دنیا (5 عکس)

انعطاف پذیر ترین چهره در دنیا (5 عکس)

انعطاف پذیر ترین چهره در دنیا (5 عکس)

انعطاف پذیر ترین چهره در دنیا (5 عکس)

تانگ شوگان انعطاف پذیرترین صورن دنیارو داره که تو گینسم ثبت کرده

خدایی خیلی استعداد میخواد اینجوری کنی ماکه عضلات صورتمون سالی به۱۲ ماه یه بار تکون بزور میخوره والا

+ ساعت توسط honey

حیوانات رنگ شده (12 عکس)

خیلی باحاله بیچاره هارو به چه روز انداختن

یه جو عقل خدا ایشالا به اینا بده یکمم پول به ما

بقیه ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ ساعت توسط honey

مجسمه های چوبی شگفت انگیز (10 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز (10 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز (10 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز (10 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز (10 عکس)

+ ساعت توسط honey
نیلسون ۱۲ سال از عمر خود را صرف تهیه تصاویری از رشد نوزاد درون رحم کرد. این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین های معمولی مجهز به لنز ماکرو همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است .شروع عکس ها از مرحله لقاح تا کامل شدن جنین وتبیدل به یک نوزاد است.

برای دیدن این مراحل ادامه مطلب............


ادامه مطلب
+ ساعت توسط honey